Transformacja Cyfrowa

z eTwinning

Regionalna konferencja online

25 listopada 2023 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego na bezpłatną regionalną konferencję warsztatową w formule online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapisz się na konferencję!

Termin rejestracji na konferencję: upływa w dniu 23.11.2021 r. (czwartek)

Sesje plenarne

1. „Transformacja cyfrowa z Program eTwinning i Europejską Platformą Edukacji Szkolnej”

Jolanta Gradowska | Krajowe Biuro eTwinning, FRSE

Podczas wykładu zaprezentujemy w jaki sposób program eTwinning wspiera transformację cyfrową w szkołach na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapoznamy nauczycieli z bezpłatną ofertą rozwoju zawodowego w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji i działaniach projektowych.

2. „Nauczycielu zrób sobie SELFIE(!) swoich kompetencji cyfrowych”

Justyna Wiśniewska | Doktor nauk społecznych, APS w Warszawie

Podczas wystąpienia omówione zostaną europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla nauczycieli (DigCompEdu). Zaprezentowane zostanie narzędzie SELFIE for TEACHERS, które jest bezpłatnym, internetowym narzędziem autorefleksji w obszarze kompetencji cyfrowych nauczycieli. SELFIE for TEACHERS powstało w ramach działań Komisji Europejskiej na rzecz skutecznego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia w krajach UE do realiów epoki cyfrowej.

3. „Jak Wikipedia zmienia świat? Kompetencje XXI wieku rozwijane w szkole poprzez Wikipedię i jej projekty siostrzane”

Wioletta Matusiak | Menadżerka ds. szkoleń i rozwoju w Wikimedia Polska

Uczestnicy zapoznają się z Wikipedią i jej projektami siostrzanymi jako przykładem na tworzenie treści cyfrowych. Zdefiniują kompetencje XXI wieku, które warto rozwijać w szkole. Przyjrzą się OZE (otwarte zasoby edukacyjne) jako narzędziom służącym wyrównywaniu szans edukacyjnych.

4. „Kurs elearningowy EduEnglish WINdow Opener w transformacji cyfrowej nauczyciela”

Marcin Zaród | V Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Tarnowie

Lista korzyści płynących ze znajomości branżowej odmiany języka angielskiego dla edukatorów jest długa i zawiera także mniej oczywiste zalety. Podczas gdy wiele osób kwestionuje w ogóle fakt istnienia „specjalnego” języka typowego dla branży edukacyjnej, twórcy kursu elearningowego EduEnglish WINdow Opener dowodzą, że taki branżowy język angielski istnieje i warto zgłębić jego tajniki. Idealnym wyjściem jest zastosowana w ich kursie metoda 2w1, polegająca na połączeniu nauki angielskiej leksyki z rozwijaniem kompetencji merytorycznych uczestnika kursu w zakresie psychologii i dydaktyki. Marcin Zaród, jeden ze współtwórców kursu, przybliży nam historię osób, którym znajomość angielskiego pomogła otworzyć nowe okna możliwości, a także poleci elearning jako sposób na rozwijanie kompetencji zawodowych. Dowiemy się też jak korzystać z kursu, aby efekty nauki były trwałe i dawały uczestnikowi maksimum korzyści.

5. „Jak mobilni nauczyciele wspierają cyfryzację w szkołach?”

Michał Pachocki | Zespół Analityczno-Badawczy, FRSE

Wyniki badań realizowanych przez FRSE pokazują, że doświadczenie zdobyte przez nauczycieli za granicą w znacznym stopniu wpływa na rozwój polskich placówek edukacyjnych. Jedną z najczęściej deklarowanych korzyści wynikających z wyjazdów jest wzrost kompetencji ICT, co niejednokrotnie znajduje odzwierciedlenie w dalszej cyfryzacji szkół. Niniejsza prezentacja przedstawia wyniki badań dotyczących nauczycieli, którzy w ostatnich latach korzystali z oferty mobilności programu Erasmus+. Jak pokazują zebrane wyniki, niemal dwie trzecie uczestników wyjazdów wykorzystuje nowe metody nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych, a udział w mobilnościach jest dla nich inspiracją do dalszego wykorzystywania w nauczaniu technologii cyfrowych w codziennym nauczaniu w szkołach.

Sesje warsztatowe

1. Europejska Platforma Edukacji Szkolnej i eTwinning – przestrzeń do komunikacji, współpracy i rozwoju zawodowego online”

Katarzyna Drabarek | Ambasadorka programu eTwinning

Współdziałanie to jedna z ważniejszych kompetencji, jaką powinni posiąść młodzi ludzie. Podczas warsztatu przybliżymy zasady działania w nowej platformy ESEP (Europejska Platforma Edukacji Szkolnej) oraz zaprezentujemy możliwości współpracy w programie eTwinning. Przedstawimy narzędzia eTwinning, które wspomagają nauczyciela w działaniach projektowych online. Razem zredagujemy przepis na udany projekt i wykonamy krótkie aktywności opierające się o współpracę zarówno online jak i offline.

2. „Narzędzia TIK w projektach eTwinning z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.”

Agnieszka Czekajło | Ambasadorka programu eTwinning

Podczas warsztatów online uczestnicy poznają narzędzia TIK, które ułatwią działania projektowe. ChatterKid, Mal den Code, Learning Apps oraz inne ciekawe narzędzia sprawią, że zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym staną się ciekawsze, a aktywności w projektach eTwinning staną się interaktywne.

3. „Edukacyjna Moc Minecraft… czy to możliwe?”

Edyta Borowicz-Czuchryta | Ambasadorka programu eTwinning

Uczestnicy warsztatu
– zobaczą jak świat popularnej gry Minecraft Education Edition może stać się skarbnicą nauki,
– doświadczą rozwijania kompetencji językowych w świecie Minecrafta,
– poznają konkretne wyzwania przygotowane dla uczniów zaproszonych do wirtualnej klasy,
– udadzą się w niesamowitą edukacyjną podróż w mury Tower of London, Centurm Handlowego, czy też zobaczą Łuk Murmurowy /Marble Arch/ w Londynie odkrywając szereg wyzwań do pokonania.

4. „Praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauczaniu”

Małgorzata Woźniak | Ambasadorka programu eTwinning

Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną narzędzia z mechanizmem sztucznej inteligencji, które mają na celu wspieranie procesu uczenia się, motywowanie uczniów do nauki oraz umożliwianie utrwalania wiedzy. Uczestnicy spotkania będą mieli okazje poznać aplikacje oraz zdobyć praktyczne umiejętności związane z ich wdrażaniem w pracy nauczyciela.
• Przedstawione zostaną sposoby na wykorzystanie narzędzi opartych na mechanizmie SI.
• Wykorzystanie AI w nauczaniu różnych przedmiotów.
• Spotkanie będzie stanowić praktyczne doświadczenie, pełne konkretnych przykładów wykorzystania AI na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych.
Będzie muzykowanie, rysowanie i eksperymentowania, a wszystko przy współpracy narzędziami opartymi na z SI.

5. „E-bezpieczeństwo uczniów i edukacja medialna”

Adam Stępiński | Ambasador programu eTwinning

Zagadnienie e-bezpieczeństwa jest z nami już od dłuższego czasu. Czy oznacza to jednak, iż uczniowie zawsze wiedzą jak zachować się w przestrzeni wirtualnej? Czy nie trzeba już motywować ich do odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych? Czy zagadnienia takie jak: korzystanie z informacji, relacje w środowisku medialnym, etyka i wartości mediów, kompetencje cyfrowe zostały już przez młodzież dostatecznie zgłębione?
Podczas warsztatu uczestnicy wezmą udział w “burzy mózgów” na temat e-bezpieczeństwa, poznają ciekawe i angażujące przykłady zadań z edukacji medialnej oraz dowiedzą się o możliwościach wdrażania wspomnianej tematyki w projektach eTwinning.

Prelegenci

Ważne informacje o naszej konferencji

Formuła wydarzenia: online

Platforma: ClickMeeting

Termin: 25 listopada 2023 r. (sobota)
Czas trwania:
9:30-13:00

Grupa docelowa: nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapewniamy udział w praktycznych warsztatach, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie laptopa podłączonego do internetu.

Program konferencji podany jest poniżej.
Dodatkowo można pobrać go tu >>>

Warunki udziału
1. Posiadanie AKTYWNEGO konta w programie eTwinning na platformie ESEP.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:
Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login.
Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Wzięcie aktywnego udziału w całości wydarzenia.
Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych sesjach plenarnych i dołączą do wybranej przez siebie sesji warsztatowej.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów, komputerów stacjonarnych lub telefonów/ tabletów podłączonych do Internetu. (WAŻNE ! Tablety lub telefony komórkowe mogą nie wystarczyć do aktywnego uczestnictwa w sesji plenarnej i warsztatowej).

Każdy zakwalifikowany uczestnik konferencji, który będzie obecny na wszystkich sesjach plenarnych i dołączy do wybranej przez siebie sesji warsztatowej, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie. Certyfikat wysyłany jest drogą mailową w terminie do 7 dni od wydarzenia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapisz się na konferencję!

Termin rejestracji na konferencję: upływa w dniu 23.11.2021 r. (czwartek)

Do rozpoczęcia konferencji zostało:

 • 0

  dni

 • 0

  godzin

 • 0

  minut

 • 0

  sekund

Program konferencji

 1. 09:30-11:15

  SESJE PLENARNE

  1. "Transformacja cyfrowa z Program eTwinning i Europejską Platformą Edukacji Szkolnej"
  - Jolanta Gradowska | Krajowe Biuro eTwinning, FRSE
  2. "Nauczycielu zrób sobie SELFIE(!) swoich kompetencji cyfrowych"
  - Justyna Wiśniewska | doktor nauk społecznych, APS w Warszawie
  3. "„Jak Wikipedia zmienia świat? Kompetencje XXI wieku rozwijane w szkole poprzez Wikipedię i jej projekty siostrzane”
  - Wioletta Matusiak | Menadżerka ds. szkoleń i rozwoju w Wikimedia Polska
  4. "Kurs elearningowy EduEnglish WINdow Opener w transformacji cyfrowej nauczycieli"
  - Marcin Zaród | V Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Tarnowie
  5. „Jak mobilni nauczyciele wspierają cyfryzację w szkołach?”
  - Michał Pachocki | Zespół Analityczno-Badawczy, FRSE

 2. 11:15 - 11:30

  PRZERWA/PRZEJŚCIE DO POKOJÓW WARSZTATOWYCH

 3. 11:30 - 13:00

  RÓWNOLEGŁE SESJE WARSZTATOWE (wybór uczestnika podczas rejestracji)

  GRUPA 1
  „Europejska Platforma Edukacji Szkolnej i eTwinning - przestrzeń do komunikacji, współpracy i rozwoju zawodowego online"
  - Katarzyna Drabarek | Ambasadorka programu eTwinning, Nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach

  GRUPA 2
  "Narzędzia TIK w projektach eTwinning z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym"
  - Agnieszka Czekajło | Ambasadorka programu eTwinning, Wychowawczyni i nauczycielka języka angielskiego w Publicznym Przedszkolu Układanka w Świętej Katarzynie.

  GRUPA 3
  „Edukacyjna Moc Minecraft… czy to możliwe?”
  - Edyta Borowicz-Czuchryta | Ambasadorka programu eTwinning

  GRUPA 4
  "Praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauczaniu"
  - Małgorzata Woźniak | Ambasadorka programu eTwinning, Trenerka kursów online. Od wielu jestem lat nauczycielką informatyki w Szkole Podstawowej w Mszczonowie.

  GRUPA 5
  "E-bezpieczeństwo uczniów i edukacja medialna"
  - Adam Stępiński | Ambasador programu eTwinning, Trener kursów online
  Nauczyciel języka angielskiego i historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.

 4. 13:00 - 13:15

  Podsumowanie konferencji

  Krajowe Biuro eTwinning, FRSE

Kontakt

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

kontakt@frse.org.pl

logo-frse
logo-eu
logo-etwinning